verbe regulate
learniv.com  >  ro  >  Conjugare verbe regulate

Conjugare verbe regulate

accepted
accepted
a primi, accepta, a răbda
added
added
a adăuga, a se adăuga, aduna, a pune
admired
admired
admira
admitted
admitted
a răbda, a recunoaște, admite, a omologa, a recunoaşte, a tolera, a mărturisi, a introduce, a primi
advised
advised
a sfătui, a sugera, a recomanda, a povățui, a îndemna, a călăuzi, aviza, a dirija
afforded
afforded
a permite, a oferi, a da
agreed
agreed
a fi de acord, accepta, a conveni, a armoniza, a uni, a înțelege, a împăca
allowed
allowed
a suferi, a ierta, a răbda, a permite, a îngădui, admite, a tolera, a încuviința, a lăsa, acorda, a da voie, a învoi, a concede, autoriza
amused
amused
a amuza, a se distra, a înveseli, a distra
analyzed
analyzed
a analiza
announced
announced
anunţa, a vesti, a programa
annoyed
annoyed
a irita, a supăra, a enerva, a nemulțumi, a contraria
answered
answered
a reacționa, a satisface, a răspunde, a replica
appeared
appeared
apărea, a părea, a zări, a veni, a stârni, a slomni, a se ridica, a pripăși, a răsări, a naște, a se miji, a manifesta, a lumina, a izvorî, a se ivi, a isca, a se înființa, a ieși, a dezvălui, a detalia, a cădea, a figura, a contura
applauded
applauded
a ovaționa, aplauda
appreciated
appreciated
aprecia, a cântări, a creşte, a-şi da seama, a calcula
approved
approved
aproba, a omologa, a ratifica
argued
argued
a gâlcevi, argumenta, a dezbate, a pleda pentru, a trata, a tocmi, a raționa, a discuta
arranged
arranged
aranja, a termina, a adapta, a potrivi, a orândui, a fixa, a stabili, a ordona, a ticlui, a rostui, a rândui, a reglementa, a netezi, a meșteri, a meșteșugi, a întinde, a îmbina, a drege, a descâlci, ajusta, a acomoda, amenaja, aşeza, a dichisi, a chiti,
arrested
arrested
a ține, a ridica, aresta, a țintui, a stăvili, a popri, a reține, a opri
arrived
arrived
a veni, a ajunge, a sosi, a parveni, a cădea
asked
asked
a cere, a ruga, a întreba, a invita, a pofti, a chestiona, a cerceta, a consulta
attached
attached
a fixa, a lega, acorda, a pune, ataşa, a atribui, a lipi, a prinde
attacked
attacked
a ataca, a încolți, a lovi, asalta, a năvăli
attempted
attempted
a încerca, a se strădui
attended
attended
a participa, a urma, a asista, a frecventa, a vizita, audia
attracted
attracted
atrage, a ispiti, a solicita, a îmbia
avoided
avoided
a evita
backed
backed
înapoi
balanced
balanced
a echilibra, a solda, a legăna, a cumpăni, a balansa
banned
banned
a interzice, a prohibi
banged
banged
a trânti, a răbufni, a clănțăni, a bufni
bared
bared
a se dezgoli, a se dezbrăca, a dezveli, a dezgoli
batted
batted
băţ
battled
battled
luptă
beamed
beamed
a străluci, a radia
begged
begged
a solicita, a ruga, a pofti, a cerşi, a milogi, a cerși, a tânji la ceva, a se holba după, a se milogi, a cere, a calici
behaved
behaved
a se purta, a comporta
belonged
belonged
a aparţine
bleached
bleached
a înălbi, a ghili, albi, a oxigena
blinded
blinded
a orbi, a masca, a chiorî, a blinda
blinked
blinked
a pâlpâi, a clipi, a miji
blotted
blotted
a mâzgăli, a păta
blushed
blushed
a roși, a înroși, a îmbujora, a se colora, aprinde
boasted
boasted
a lăuda, a se lăuda, a se semeți
boiled
boiled
a fierbe, a găti, a opări, a clocoti
bolted
bolted
a înghiți, a închide, a înfuleca, a cerne, a ciurui
bombed
bombed
bombă
booked
booked
a înregistra, a rezerva, a ocupa, a înscrie, a opri, a comanda, a reține
bored
bored
a plictisi, a găuri, a fora, a bârâi, a chinui
borrowed
borrowed
a împrumuta
bounced
bounced
a sări, a sălta, a bufni
bowed
bowed
a înclina, a îndoi, a pleca, apleca, a se înclina, a saluta, a se pleca
boxed
boxed
a boxa, a bate
branched
branched
a se ramifica
bruised
bruised
a contuziona
brushed
brushed
a cizela, a picta, a vopsi, a peria, a se peria, a curăța
bubbled
bubbled
a gâlgâi
bumped
bumped
a se izbi, a se lovi
buried
buried
a îngropa, a înmormânta, a înhuma, a prohodi
buzzed
buzzed
a zumzăi, a zbârnâi, a vâjâi, a sfârâi, a bâzâi
calculated
calculated
a socoti, a măsura, a calcula
called
called
a numi, a trata, a scula din somn, a boteza, a spune, a chema, a striga, a apela, a suna, a telefona, a supranumi, a denumi, a face, a califica
camped
camped
a campa, a pune tabăra
cared
cared
a îngriji, a păsa, a se sinchisi, a pasa, a bindisi
carried
carried
a ține, a trage, a impune, a transporta, a purta, a căra, aduce, avea, a duce, a vota, a mâna
carved
carved; carven
a săpa, a sculpta, a grava, a cizela
caused
caused
a urzi, a isca, a solicita, a suscita, a prilejui, a pricinui, a determina, a cauza, a îndupleca, a produce, a decide, a procura, a provoca, a cășuna
challenged
challenged
a sfida
changed
changed
a se schimba, a modifica, a schimba, a varia, a preface, altera, a strămuta, a prelucra, a transforma, a preschimba, a primeni, a converti, a reface, a muta
charged
charged
a incrimina, a încărca, a șarja, a inculpa, a imputa
chased
chased
a urmări, a goni, a vâna, a hăitui, a fugări, alerga, a cizela
cheated
cheated
a înșela, a înşela, a trişa, a păcăli, a escroca, a trișa, a minți
checked
checked
a ține, a stăvili, a verifica, a bifa, a controla
cheered
cheered
a stimula, aclama, a ovaționa, aplauda, a saluta, a încuraja, a veseli
chewed
chewed
a rumega, a mesteca, a molfăi
choked
choked
a se asfixia, a sufoca, a se sufoca, a sugruma, a îneca, a înăbuși
chopped
chopped
a sparge, a despica, a toca, a crăpa
claimed
claimed
a pretinde, a revendica, a reclama, a cere, a disputa
cleaned
cleaned
a șterge, a curăța, a curăţa, a purga, a răni, a desfunda, a degresa
cleared
cleared
a lichida, a descâlci, a solda, a curăța, a destupa, a degaja, a defrișa, a deșerta, a evacua
clipped
clipped
a tunde, a perfora, a ciunti
closed
closed
a termina, a lipi, a închide, a zăvorî, a încheia, a obtura, a se încheia, astupa, a bara
coached
coached
a pregăti, antrena, a medita
coiled
coiled
a încolăci
collected
collected
a aduna, a strânge, a ridica, a se strânge, a înjgheba, a colecta, a culege, a colecţiona, a percepe, a încasa, a capta
commanded
commanded
a ordona, a comanda, a conduce, a porunci, a controla, a domina
communicated
communicated
a comunica
compared
compared
a compara, a confrunta, a asemui
competed
competed
a întrece, a concura, a rivaliza, a se întrece
complained
complained
a plânge, a se plânge, a obidi
completed
completed
a termina, a împlini, a desăvârși, a întregi, a isprăvi, a sfârși, a încheia, a completa, a rotunji
concentrated
concentrated
a înmănunchea, a concentra, a pironi, a condensa
concerned
concerned
a implica, a preocupa, a se îngrijora, a îngrijora, a interesa, a privi
confessed
confessed
a recunoaște, a recunoaşte, a mărturisi, a se spovedi
connected
connected
a lega, a îmbina, a înmănunchea, a conecta, a racorda, a conexa
considered
considered
a se gândi, a cântări, aprecia, a socoti, a cumpăni, a găsi, a vedea, a gândi, a număra, a considera, a crede, a chiti, a examina, a calcula, a chibzui, a privi
consisted
consisted
a compune, a consta, a fi compus din, a fi alcătuit din
contained
contained
a închide, a conține, a umple, a include, a cuprinde, a conţine
continued
continued
a ține, a menține, a urma, a continua, a subzista, a stărui
copied
copied
a calchia, a copia, a imita, a pastișa, a reproduce
corrected
corrected
a îndrepta, a corecta, a drege, a rectifica
coughed
coughed
a tuși, a tuşi
counted
counted
a socoti, a număra, a calcula, a conta
covered
covered
a acoperi, a lega, a invada, a îmbrăca, a cuprinde, a străbate, a parcurge, a năpădi, a înveli, a învălui, a împânzi, a călca, a cotropi, a depăna
cracked
cracked
a sparge, a sări, a fisura, a trosni, a pârâi, a distila, a se crăpa, a crăpa
crashed
crashed
a se odihni, a dormi, a vâjâi, a rămâne peste noapte
crawled
crawled
a merge de-a buşilea, a se târî pe brânci
crossed
crossed
a păși, a trece, a măsura, a încrucișa, a încolăci, a parcurge, a traversa, a încrucişa, a se întretăia, a se întâlni, a întretăia, a corci, a se încrucişa, a binecuvânta, a contracara, a hibridiza
crushed
crushed
a strânge, a sparge, a turti, a măcina, a stâlci, a concasa, a dărâma, a zdrobi, a stropși, a zobi, a strivi, a detuna
cried
cried
a striga, a plânge, a orăcăi, a bâzâi
cured
cured
a vindeca, a drege, a însănătoși, a lecui, a tămădui, a remedia
curled
curled
a cârlionța, a bucla, a bârliga, a încreți, a friza, a ondula
curved
curved
a îndoi, a curba
cycled
cycled
a merge cu bicicleta
damaged
damaged
a strica, a vătăma, a feșteli, avaria, a beteji, a dăuna
danced
danced
a sălta, a învârti, a dansa, a țopăi, a juca
decayed
decayed
a stinge, a strica, a descompune, a putrezi, a caria
deceived
deceived
a înșela, a trăda, a orbi, a încânta, a înşela, a minți, a minţi, a decepţiona, a sminti, a se amăgi, a se înşela, a chiorî
decided
decided
a orândui, a hotărî, alege, a decide, a se decide, a se hotărî, a dispune, a decreta
decorated
decorated
a decora, a împodobi, a orna, a pavoaza, a ornamenta, a înfrumuseța, a zugrăvi
delayed
delayed
a amâna, a stăvili, a reține, a tergiversa, a temporiza, a încetini
delighted
delighted
a îndulci, a transporta, a mângâia, a dezmierda, a încânta, a veseli, a bucura, a răpi, a desfăta, a delecta
delivered
delivered
a dezlega, a împărți, a pronunța, a transmite, a preda, a izbăvi, a scăpa, a livra, a remite, a înșira, a elibera, a produce, a da, a distribui, a lansa, a furniza
depended
depended
a depinde
described
described
a înfățișa, a descrie, a picta, a oglindi, a reprezenta
deserted
deserted
abandona, a părăsi, a dezerta
deserved
deserved
a merita
destroyed
destroyed
a desființa, a stinge, a zădărnici, a șterge, a sparge, a omorî, a nimici, anihila, a prăpădi, a distruge, a strica, a pierde, a spulbera, a hârbui, a ucide, a dărâma, a ruina, a sfărâma, a zdrobi, a nenoroci, a strivi, a sminti, a răpune, a potopi, a det
detected
detected
a surprinde, a descoperi, a ochi
developed
developed
a desăvârși, a crește, a forma, a se desfășura, a dezvolta, a se dezvolta, a evolua, a se ridica, a revela, a păși, a developa, a contracta, a cultiva, a decurge
disagreed
disagreed
a distona
disappeared
disappeared
a fugi, a șterge, a trece, a pierde, a dispărea, a eclipsa, a pieri, a se risipi
disapproved
disapproved
a dezaproba
disarmed
disarmed
a dezarma
discovered
discovered
a zări, descoperi, a desluși, a găsi, a ghici, a inventa, afla, a oblici, a depista
disliked
disliked
nu-i plăcea
divided
divided
a împărţi, a repartiza, a împărți, a diviza, a divide, a dezuni, a țărmuri, a separa, a despărți, a îmbucătăți, a bucăți, a despărţi, a secționa, a scinda, a sciziona, a compartimenta, a distribui, a partaja
doubled
doubled
a îndoi, a dubla, a se îndoi
doubted
doubted
a îndoi, a se îndoi
drained
drained
a sorbi, a usca, a epuiza, a seca, a scurge, a mulge, a drena
dripped
dripped
a țârâi, a picura, a șiroi, a pica, a ciurui, a curge
dropped
dropped
a lăsa, a descrește, a coborî, a dezbate, a scăpa, a făta, arunca, a se dezlipi, a picura, a pleca, a lansa
drowned
drowned
a îneca, a se îneca
drummed
drummed
Tobă
dried
dried
a zvânta, a se zvânta, a pârli, a se ofili, a usca, a se zbici, a coace
dusted
dusted
a șterge
educated
educated
a instrui, a lumina, a educa, a forma, a crește
embarrassed
embarrassed
a jena, a stânjeni, a stingheri
employed
employed
a folosi, angaja, a consuma, a ocupa, a practica, a cheltui
emptied
emptied
a epuiza, a seca, a goli, a vidanja, a descărca
encouraged
encouraged
a favoriza, a susține, a sprijini, a încuraja, a îmbărbăta, a instiga
ended
ended
a lichida, a termina, a găti, a mântui, a expira, a isprăvi, a sfârși, a se încheia, a se sfârși, a petrece, a sfârşi, a se sfârşi, a opri, a curma
enjoyed
enjoyed
a stăpâni, a se bucura, a se delecta, a savura, a gusta
entered
entered
a introduce, a trece, a înmatricula, a intra, a dresa, a băga
entertained
entertained
a amuza, a trata, a distra, a întreţine, a nutri, a delecta
escaped
escaped
a salva, a se smulge, a fugi, a scăpa, a evada, a se scăpa, a se refugia, a evita
examined
examined
a examina, a cerceta, a studia, a cântări, a întreba, a chestiona, a vizita, a socoti, a observa, a supune, a verifica, a explora, asculta, a controla, a considera, a inspecta, a ispiti
excited
excited
a tulbura, a incita, a provoca, a stimula, a aţâţa, a emoţiona, a excita, agita, a stârni, a mișca, a îndemna, a zădărî, a surescita, a întărâta, a suscita, a exalta
excused
excused
a ierta, a scuza
exercised
exercised
a exercita, a exersa, a antrena
existed
existed
a exista, a trăi, a ființa, a subzista, a stărui, a fi
expanded
expanded
a mări, a lărgi, a întinde, a destinde, a dilata
expected
expected
a aştepta, a cere
explained
explained
a explica, a clarifica, a lumina, a expune, a lămuri, a desluși, a spune, a tâlcui, a tălmăci, a interpreta
exploded
exploded
a exploda, a detuna
extended
extended
adăuga, a mări, a lărgi, a întinde, a umfla, a prelungi, a destinde, a lungi, a lăți, a extinde, a se extinde
faced
faced
a uita, a căptuși, a sfida, a înfrunta, a brava
faded
faded
a stinge, a ieși, a spăla, a trece, apune, a se ofili, a se veşteji, a păli, a se decolora, a se şterge
failed
failed
a cădea, a eşua, a greși, a pica, a claca
fancied
fancied
a crede, a gândi, a închipui, a imagina, a însăila, a bănui
fastened
fastened
a fixa, a lega, a țintui, a asigura, a închide, a înțepeni, a prinde, a încheia, a strânge
feared
feared
a teme, a se teme
fenced
fenced
a duela
fetched
fetched
aduce
filed
filed
a pili, a clasa
filled
filled
a împlini, a umfla, a încărca, a sătura, a năpădi, a împânzi, a împuia, a îndopa, a împăna, a pătrunde, a umple, a ocupa, a cuprinde, a plomba
filmed
filmed
a cinematografia, a filma
fired
fired
a înflăcăra, aprinde, a concedia, a împușca, a incendia, a excita, a comprima, a lansa, a trage
fixed
fixed
a fixa, aţinti, a hotărî, a stabili, a meșteri, a țintui, a lipi, a încheia, a înțepeni, a priponi, a pironi, a pecetlui, a statornici, a încastra, a repara, a prinde, a chivernisi, a decide, a determina, a instala, a planta
flapped
flapped
clapă
flashed
flashed
a iți, a străluci, a licări, a proiecta
floated
floated
a ventila, a flutura, a răspândi, a pluti, a fâlfâi, a plana, a undui, a înota, a drișcui, a ondula, a curge
flooded
flooded
a invada, a îneca, a năpădi, a potopi, a inunda, a cotropi
flowed
flowed
a izvorî, a trece, a se vărsa, a emana, a se scurge, a curge, a se revărsa, a circula
flowered
flowered
a înflori
folded
folded
a îndoi, a încrucișa, a se îndoi, a împături, a plia, a plisa, a încreți, a închide
followed
followed
a ține, a călăuzi, a urmări, a veni, a urma, a conforma, a exercita, a decurge
fooled
fooled
a prosti, a duce cu zăhărelul, a suci mințile, a mistifica
forced
forced
a strânge, a supune, a osândi, a sili, a constrânge, a forţa, a impune, a obliga, a forța
formed
formed
a forma, a ticlui, a înjgheba, a clădi, a fasona, a zămisli, alcătui, a închipui, a înființa, a face, a constitui, a compune, a construi, a dezvolta, a se depune
founded
founded
a ridica, a înjgheba, a baza, a clădi, a întemeia, a înființa, a fonda, a funda, a ctitori, a crea, a construi
framed
framed
a urzi, a încadra, a făuri, a construi
frightened
frightened
a îngrozi, a strășnici, a înfricoșa, a intimida, a speria, a înfiora, a înspăimânta
fried
fried
a prăji, a frige, a perpeli
gathered
gathered
a aduna, a îngrămădi, a însuma, a se strânge, a întruni, a înmănunchea, a înjgheba, a reuni, a rupe, a colecta, a culege, a se împreuna, a scurge, a strânge, a colecționa, a coace, a percepe, a oblici
gazed
gazed
a tânji la ceva, a se holba după, a se milogi, a se uita, a privi
glowed
glowed
a încinge, a dogorî
glued
glued
a lipi
grabbed
grabbed
a apuca

verbe regulate


Începeți cu studiul de verbe neregulate:
Selecţie aleatorie

verbe regulate & Verbe neregulate în engleză