Learniv
▷ Trecutul continuu put | Learniv.com
Learniv.com  >  ro  >  Verbe neregulate în engleză  >  put  >  Trecutul continuu


Trecutul continuu put
Traducere: a potrivi, a introduce, a înșira, a pune, a întinde, a aşeza, a vărsa, a depune, a plasa, a posta, a da, a instala, a dispune, a culca, a insera
Sunteți pe pagina pentru verb neregulat put


Trecutul continuu

I was puttingTrecutul continuu (Past Continuous)

I
was putting 
you
were putting 
he/she/it
was putting 
we
were putting 
you
were putting 
they
were putting 


Infinitiv

put

Verbe neregulate