Această pagină web utilizează pentru a furniza servicii, anunțuri personalizați și cookie-urile de trafic analiza. Prin folosirea acestui site sunteti de acord. mai multe informații

verbe neregulate în engleză
learniv.com  >  ro  >  verbe neregulate în engleză

verbe neregulate în engleză

abided / abode
abided / abode
a aştepta, a îndura, a suporta, a suferi, a sălășlui
alit
alit
a coborî, a cocoța, ateriza, a lăsa, a descinde, a descăleca
arose
arisen
apărea, a se ridica, a forma, a răsări, a se produce, a se prezenta, a interveni, a încolți
awoke
awoken
a trezi, a deștepta
was/were
been
a fi, a exista, a însemna, a trăi, a pomeni, a se împlini, a face, a figura, a constitui
bore
borne/born
a îndura, a suporta, a suferi, a răbda, a produce, a tolera, a susține, a purta, a face, a pătimi, a căra, a sprijini, a mistui, a duce
beat
beaten
a lovi, a răzbi, a bate, a zvâcni, a ticăi, a tăcăi, a pulsa, a funcționa, a da, a cetlui
became
become
a ieși, a deveni, ajunge, a face
began
begun
a întreprinde, a isca, a porni, a iniția, a începe, a purcede, a închega, a debuta, a deschide
beheld
beheld
a privi, a vedea, a contempla
Cauti un verb neregulat specific?

verbe neregulate


abide - a aştepta, a îndura, a suporta, a suferi, a sălășlui alight - a coborî, a cocoța, ateriza, a lăsa, a descinde, a descăleca arise - apărea, a se ridica, a forma, a răsări, a se produce, a se prezenta, a interveni, a încolți awake - a trezi, a deștepta be - a fi, a exista, a însemna, a trăi, a pomeni, a se împlini, a face, a figura, a constitui bear - a îndura, a suporta, a suferi, a răbda, a produce, a tolera, a susține, a purta, a face, a pătimi, a căra, a sprijini, a mistui, a duce beat - a lovi, a răzbi, a bate, a zvâcni, a ticăi, a tăcăi, a pulsa, a funcționa, a da, a cetlui become - a ieși, a deveni, ajunge, a face begin - a întreprinde, a isca, a porni, a iniția, a începe, a purcede, a închega, a debuta, a deschide behold - a privi, a vedea, a contempla bend - a înclina, a suci, a îndoi, a refracta, a gârbovi, a strâmba, a pleca, a flexa, a se apleca, a mlădia, a încovoia, a curba, a cocârja, apleca, arcui bet - a prinde, a paria bid - a oferi, a ordona bind - a lega, a fixa, a constrânge, a obliga, a priponi, a încătușa, a prinde bite - a încolți, a pișca, a muşca, a ustura, a urzica, a mușca, a înțepa bleed - a sângera, a jefui blow - a trece, a sufla, adia, a veni, a bate, a duhni break - a se schimba, a îndulci, a sparge, a dezbate, a viola, a strica, a sări, a rupe, a se rupe, a întrerupe, a se frânge, a frânge, a tăvălugi, a știrbi, a sfâșia, a plesni, a concasa, a se strica, a se sparge, a se zdrobi, a opri, a călca, a ciocni, a dizolv breed - a creşte, a reproduce, a odrăsli, a prăsi, a plodi, a crește bring - a înfățișa, aduce broadcast - a transmite, a difuza, a radiodifuza build - a ridica, a clădi, a edifica, a construi, a lucra, alcătui, a face, a croi, a dura burn - a pripi, a prăji, a pârli, a ustura, arde, a pârjoli, a dogorî, a coace, a frige, a calcina, a păli burst - a sparge, a sări, a plesni, a sfărâma, a izbucni, a bate, a se crăpa buy - a cumpăra, achiziţiona, a târgui cast - a lepăda, a împărți, a mula, a sculpta, arunca, a proiecta catch - a prinde, a căpăta, a surprinde, a încinge, a captura, apuca, a percepe, a se aprinde, a se fixa, a reţine, a se agăţa, a lua, a contracta, a îmbuca choose - adopta, a selecționa, alege, a opta, a selecta cling - a se agăța, a se ține clothe - a se îmbrăca, a înveșmânta, a îmbrăca come - a veni, apărea, a pripăși, a înfățișa, a sosi, a pofti, a pomeni, a oferi, a împăca, a da, a cădea, a nimeri cost - a prețui, a costa, a face, a fi creep - a târî, a se furişa, a se strecura, a se târî, a vârî, a prefira, a se infiltra, a se cățăra cut - a coborî, a tăia, a sparge, a tunde, a săpa, a secera, a grava, a spinteca, a traversa, a întretăia, a croi, a ciopli, a cresta, a reteza deal - a da dig - a săpa, a escava, a scobi, a ghionti dive - a scufunda, a se scufunda, a cufunda, a plonja do - a ține, a săvârși, a face, a opera, a drege, a prăji, a pregăti, a presta, a escroca, a făptui, a executa, a compune, a se ocupa draw - a trage, a atrage, a întinde, a îmbia, a desena, a trasa, a preleva, a năvădi, a face, a construi dream - a visa drink - a sorbi, a bea, a cinsti, a consuma drive - acţiona, a influenţa, a purta, a conduce, a umbla, a hăitui, a mâna, a goni, a vâna, a ghida, a opinti, a împinge, a merge, a duce dwell - a sălășlui, a locui, a domicilia, a hălădui eat - a ospăta, a se înfrupta, a rumega, a hrăni, a roade, a mânca, a păpa, a omeni, a îmbuca, a nutri, a hali, a consuma fall - a scădea, a dezbate, a se retrage, a se dezlipi, a cădea, a se depune feed - a ospăta, a paște, a hrăni, a întreține, a păpa, a nutri, a omeni, a alimenta feel - a încerca, a trăi, a ști, a simți, a resimți, a ghici, a simţi, a retrăi, a pipăi, a palpa, a bănui, a ispiti fight - a trânti, a bate, a se lupta, a se măsura, a lupta find - a dobândi, a fixa, a constata, a surprinde, a găsi, a întâlni, a întâmpina, afla, a determina, a defini, a descoperi, a procura, a brodi fit - a fixa, a monta, acorda, ajusta, a încerca, a se potrivi flee - a zborși, a fugi, a evada, a se refugia fling - a lepăda, a slobozi, arunca, a se azvârli, a lansa, a izbi fly - a urca, a zborși, a trece, a strecura, a flutura, alerga, a scurge, a zbura, a se refugia, a fâlfâi, fugi, a curge forbid - a interzice, a opri, a popri forecast - a prevedea, a prezice foresee - a preconiza, a prevedea, a întrevedea, a ghici, a bănui foretell - a ghici, a prevesti, a prezice, a meni forget - a dezvăța, a uita, a da uitării forgive - a dezlega, a cruța, a uita, a ierta forsake - a abandona, a părăsi, a urgisi, a uita freeze - a congela, a îngheţa, a slei frostbite - get - a primi, a lua, a scoate, a dobândi, a obține, achiziţiona, a căpăta, a rostui, a ajunge, a sosi, a întruni, a impune, a obţine, a pomeni, a procura, aduce, a încasa, a exploata give - acorda, a reprezenta, a da, a oferi, a preda, a imprima, a hărăzi, a elibera, a dona, a emite go - a trece, a umbla, a traversa, a pleca, a funcţiona, a merge, a se duce, a se deplasa, a o tuli, a călca, a duce grind - a măcina, a pulveriza, a buchisi, a trudi, a șlefui, a râșni, a poliza, ascuţi, a roda, a defibra grow - a slăbi, a crește, a mări, a creşte, a urca, a umfla, a deveni, a odrăsli, a sălta, a lăți, a poci, a cultiva, a face, a prăsi, a dezvolta, a evolua handwrite - hang - a spânzura, a întinde, a lipi, a pleca, atârna, a prinde, a curge, a monta have - a primi, a permite, a stăpâni, a poseda, a avea, a se ține, a mânca, a îmbuca, a deține hear - a percepe, afla, asculta, auzi, audia hide - acoperi, a zăvorî, a masca, ascunde, a tăinui, a se tupila, a se ascunde, a scărpina, a camufla, a dosi hit - a potrivi, a lovi, a trânti, a bate, a păli, a trăsni, a plesni, a se izbi, a se lovi, a proțăpi, a pocni, a picni, a izbi, a ciocni, a chiti, a ochi, a brodi, a nimeri, a dibăci, a dibui, a repezi hold - a ține, afirma, a reține, a susţine, a socoti, a stăpâni, a conține, a păstra, a deține, a ţine, a se menţine, a se păstra, a considera, a comprima hurt - a durea, a lovi, a strica, a vătăma, a răni, accidenta, a ofensa inlay - a încrusta input - keep - a ține, a reține, a urma, a păzi, a serba, a păstra, a feri, a conserva, a întreține, a ţine kneel - a îngenunchea knit - a lega, a țese, a împleti, a încrunta, a suda, a tricota know - a cunoaște, a cunoaşte, a şti, a ști lay - a potrivi, a îndrepta, a înșira, a pune, a întinde, a aşeza, a clădi, a sta, a culca, aşterne, a potoli, a paria lead - a guverna, a călăuzi, a comanda, a conduce, a dirija, a îndruma, a ghida, a plumbui, a purta, a duce lean - a înclina, a rezema leap - a sări, a izbi, a sălta learn - a învăța, afla, a învăţa, a citi, a oblici leave - a abandona, a părăsi, a lepăda, a slăbi, a urgisi, a lăsa, a transmite, a porni, a pleca, a se îndepărta, a merge, a evacua, a duce lend - a împrumuta, a imprima let - a lăsa, a slăbi, a da voie, a închiria lie - a se odihni, a găsi, a se situa, a zăcea, a minți, a minţi, a fi light - a străluci, a aprinde, a lumina, a bate, a dura lose - a lepăda, a pierde, a greși, a rătăci, a păgubi make - a urzi, a săvârși, a efectua, a face, a opera, a ridica, a șparli, a fierbe, a comite, a fasona, a împleti, a plămădi, a fabrica, a determina, a construi, alcătui, a îndupleca, a făptui, a făuri, a produce, a înființa, a învedera, a umfla, a ciordi, a dec mean - a socoti, a însemna, a indica, a intenționa, a semnifica meet - a împlini, a uni, a satisface, a întruni, a reuni, a vedea, a întâlni, a încrucișa, a primi, a întâmpina mislead - a deruta, a sminti mistake - a greși, a confunda misunderstand - a înțelege greșit overdraw - a exagera overhear - a surprinde, a prinde overtake - a prinde, a ajunge, a surprinde, a depăşi, a depăși, a întrece, a devansa, a apuica, a lovi pay - a plăti, a retribui, a achita, a onora preset - prove - a dovedi, a stabili, a proba, a vădi, arăta, a marca, a demonstra, a învedera, a da dovadă put - a potrivi, a introduce, a înșira, a pune, a întinde, a aşeza, a vărsa, a depune, a plasa, a posta, a da, a instala, a dispune, a culca, a insera quit - abandona, a părăsi, a înceta, a evacua read - a dezlega, a zice, a citi, arăta, a revedea reprove - a certa, a mustra, a condamna rid - ride - a stăpâni, a umbla, a merge la plimbare, a călări, a merge ring - a suna, a dăngăni, a țârâi, a clopoti, a bălăngăni, a bate, a clocoti rise - a ridica, a stârni, a răsări, a naște, a se miji, a izvorî, a urca, arăta, a sălta, a se scula, a se ridica, a dospi, a se înălța, a burica run - a fugi, a ieși, a edita, a goni, a alerga, a curge, a se repezi, a funcţiona, a merge, a o șterge, a glăsui, a plimba, a funcționa, a circula, a manevra saw - say - afirma, a zice, a suna, a spune, a marca, a vorbi, a glăsui, a povesti, a grăi, a face, a rosti, a cuvânta see - a înțelege, a constata, a pomeni, a cunoaște, a vedea, a vizita, a dumiri, a cuprinde seek - a căuta sell - a vinde, a da, a plasa send - a înainta, a îndrepta, a trimite, a expedia set - a potrivi, a regla, a orândui, a pune, aşeza, a lega, a compune, a planta, a monta, a posta, a tasa, a seta, a instala, a dispune, a scăpa, a lansa, a garnisi, a regula sew - a coase, a broșa shake - a clătina, agita, a scutura, a zgudui, a înfiora, a tremura, a trepida, a zgâlțâi, a zdruncina, a cutremura shave - shear - a tunde shed - a lepăda, a vărsa, a se revărsa shine - a străluci, a lumina, a licări, a luci, a sclipi, a bate shoe - a potcovi shoot - a încolți, a zborși, a turna, a descărca, a odrăsli, a îmboboci, a vâna, a împușca, a împuşca, a șuta, a lăstări, a trage show - a dovedi, a manifesta, a dezvălui, a înfățișa, a vădi, a expune, a exprima, a desfășura, a arăta, a marca, a prezenta, a demonstra, a denota, a indica, a semnala, a afişa, a oferi, a beli, a rula shrink - a strânge, a cocoloși, a zgârci, a încrâncena, a burduși, a se micşora, a îngusta, a retracta, a se diminua, a scădea, a se zgribuli, a scoroji, a coșcovi shut - a închide, a încuia sing - a zice, a cânta, a fâșâi, a fluiera, a șuiera, a doini, a glăsui sink - a scădea, a denivela, a îneca, a scufunda, a se scufunda, a se tasa, a cădea, a cufunda sit - a sta, a ședea, a se aşeza, a şedea, a cercui, a poza slay - a tăia, a omorî, a ucide sleep - a dormi, a se odihni, a înnopta, a da cu porcu' slide - a surpa, a se furişa, a se strecura, a luneca, aluneca sling - a trage cu praştia slink - a lepăda, a se infiltra slit - a despica smell - a mirosi, adulmeca sneak - a furișa, a subtiliza, a ciordi sow - a semăna, a însămânța, a pune speak - a discuta, a vorbi, a glăsui, a grăi, a cuvânta speed - spell - a scrie, a spune pe litere, a citi spend - a epuiza, a cheltui, a toca, a petrece spill - a vărsa, a împrăștia spin - a toarce, a răsuci, a învârti, a roti, a pica spit - a scuipa split - a împărţi, a tăia, a sparge, a despica, a dezuni, a se despărţi, a spinteca, a cliva, a scinda, a sciziona, a se diviza, a se împărţi, a crăpa, a plesni, a fisiona, a se scinda, a se crăpa, a partaja spoil - a iuți, altera, a strica, a deranja, a descompleta, a prihăni, a masacra, a răsfăța, a cocoli, a schimonosi, a feșteli, avaria, a sminti, a defecta, a ciunti, a beteji, a cârpi, a poci spread - a ventila, a înșira, a difuza, a propaga, a răsfira, a desfășura, a semăna, a răspândi, a împrăștia, a se răspândi, a împânzi, a prefira, a lăți, a emana, a dispersa, aşterne, a musti, a duce spring - a răsări, a izvorî, a încolți, a odrăsli, a sări, a sălta, a izbi, a ţâşni stand - a ține, a răbda, a tolera, a sta, a se odihni, a găsi, a staționa, a răscrăcăra, a sta în picioare, a mistui steal - a răpi, a sustrage, a fura, a se furişa, a se strecura, a prefira, a dosi stick - a lipi, a înțepeni, a înfunda sting - a pișca, a urzica, a înțepa, a mânca, a picni, a mușca, a ciupi stink - a duhni stride - a călca, a păşi strike - a lovi, a suna, a bate, a păli, a trăsni, aprinde, a plesni, a încheia, a fulgera, a proțăpi, a pocni, a izbi, a scăpăra, a percuta, a frapa, a decofra, a prinde, a da, a croi string - strip - a desface, a jefui, a despuia, a dezbrăca, a prăda, a devaliza, a dezgoli, a dezveli, a demonta, a jumuli strive - a căzni, a se screme, a se strofoca sunburn - swear - afurisi, a sudui, a înjura, a stropși, a jura sweat - a transpira, a toca, a năduși, asuda, a exploata sweep - a zborși, a mătura swell - a crește, a umfla, a înfoia, a inflama, a se umfla, a mări, a burduși, a creşte, a intensifica, a tumefia, a dilata swim - a pluti, a înota swing - a legăna, a cumpăni, a balansa, a se întoarce, a oscila, a se învârti, a întoarce, a pendula, a hâțâna, a se balansa, a bălăbăni, a se legăna, a se roti take - a primi, a lua, a scoate, accepta, a întreprinde, adopta, a căra, a bea, a încinge, apuca, a duce, a înhăța, a mânca, a îmbuca, a prelua teach - a instrui, a călăuzi, a lumina, a preda, a învăța, arăta, a dăscăli, a învăţa, a propovădui tear - a rupe, a forfeca, a destrăma, a se găuri tell - a zice, a ordona, a comanda, a spune, a înșira, a povesti, a istorisi, a nara, a relata, a comunica, a depăna think - a crede, a judeca, a zice, a socoti, a găsi, a gândi, a raționaliza, a medita, a chibzui, a cugeta, a chiti, a opina, a considera, a bănui thrive - a prospera, a înflori, a propăși throw - a lepăda, a slobozi, a trânti, a clădi, a arunca, a răspândi, a se revărsa, a scăpăra, a da, a proiecta, a lansa, a izbi, a repezi thrust - a impune, a îndesa, a împunge, a înfige, a fanda, a împinge, a apăsa, a buși tread - a tescui, a tăvăli, a călca, a frământa, a păşi, a bătători, a merge pe jos undergo - a îndura, a suferi, a răbda, a petrece, a încerca, a pătimi, a gusta understand - a înțelege, a lumina, a sesiza, a ști, a lămuri, a vedea, a pricepe, a înţelege, a pătrunde, a dumiri, a oblici undertake - a întreprinde upset - a tulbura, a supăra, a contraria, a deranja, a dărâma, a răsturna, a consterna, a descumpăni, a emoţiona, a afecta vex - a tulbura, a supăra, a agita, a necăji, a înciuda, a enerva, a contraria, a irita, a cătrăni, a întărâta, a jigni, a vexa, a ulcera, a ofensa, a importuna wake - a deștepta, a scula din somn wear - a purta, a încornora weave - a țese, a împleti wed - a se căsători weep - a plânge, a lăcrima wet - win - a câştiga, a câștiga, a supune, a învinge, a săpa, a cuceri, a captiva, a exploata wind - a depăna, a încolăci, a șerpui, a întortochea, a bobina, a țevui, a ondula withdraw - a retrage, a se îndepărta, a retracta, a exila, a degaja withhold - a reține, a păstra, a opri withstand - a opune, a rezista wring - a suci, a frânge, a smulge write - a redacta, a exprima, a scrie, alcătui, a compune, a crea, a întocmi, a face, a concepe
Începeți cu studiul de verbe neregulate:
selecţie aleatorie

verbe neregulate în engleză