Learniv
Learniv
▷ Conjugare verbe regulate | Learniv.com
learniv.com  >  ro  >  Conjugare verbe regulate

Conjugare verbe regulate

disconnected
disconnected
a despărți, a deconecta, a dezbina
discontinued
discontinued
a suprima, a termina, a întrerupe, a înceta, a opri
discounted
discounted
a deconta
discouraged
discouraged
a descuraja, a demobiliza, a demonta, a demoraliza, a deprima
discovered
discovered
a zări, descoperi, a desluși, a găsi, a ghici, a inventa, afla, a oblici, a depista
discredited
discredited
a discredita, a demonetiza, a compromite
discriminated
discriminated
a deosebi, a discrimina, a discerne
discussed
discussed
a dezbate, a trata, a discuta, a prelucra, a pertracta, a păpa
disembarked
disembarked
a debarca, a descărca
disgraced
disgraced
a necinsti, a dezonora, a compromite
disguised
disguised
a masca, a travesti, a deghiza, a disimula, a camufla
disintegrated
disintegrated
a descompune, a dezagrega, a dezintegra, a destrăma, a defibra
disliked
disliked
nu-i plăcea
dislocated
dislocated
a suci, a dezarticula, a răsuci, a scrânti, a luxa
dismissed
dismissed
a înlătura, alunga, a revoca, a demite, a concedia, a destitui, a licenția, a depune, a comprima, a îndepărta, a desărcina
disowned
disowned
a tăgădui, a dezmoșteni, a renega
dispelled
dispelled
a goni, a spulbera, a împrăștia, a risipi
dispensed
dispensed
a dezlega
dispersed
dispersed
a răsfira, a răspândi, a risipi, a împrăștia, a scurge, a dispersa
displaced
displaced
a stârni, a strămuta, a deplasa, a mișca, a mişca, a se mişca, a sminti, a muta
displayed
displayed
a expune, a desfășura, arăta, afişa
displeased
displeased
a nemulțumi, a șoca, a nemulţumi
disposed
disposed
a orândui, amenaja, a dispune, a hotărî, a aşeza, a îndepărta, a lichida
disproved
disproved
demonstra falsitatea
disputed
disputed
a contesta, a discuta, a disputa
disregarded
disregarded
a nesocoti, a desconsidera
disrupted
disrupted
a deranja, a perturba, a întrerupe
dissatisfied
dissatisfied
a nemulțumi
dissected
dissected
a tăia, a diseca, a vivisecționa, analiza
disseminated
disseminated
a difuza, a răspândi
dissolved
dissolved
a desființa, a topi, a despărți, a dizolva, a se solvi, a descompune, a dispărea, a destrăma
dissuaded
dissuaded
a se abate
distinguished
distinguished
a caracteriza, a desluși, a despărți, a se deosebi, a se distinge, a singulariza, a diferenţia, a distinge, a deosebi, a evidenția, a cerne, a discerne
distorted
distorted
a suci, a strâmba, a deforma, a stâlci, a schimonosi, a scălâmba, a trunchia, a scâlcia, a răstălmăci, a falsifica, a escamota, a denatura
distressed
distressed
a mâhni, a durea
distributed
distributed
a repartiza, a împărți, a răspândi, a distribui, a doza
distrusted
distrusted
a bănui
disturbed
disturbed
a tulbura, a răscoli, a supăra, a jena, a deranja, a perturba, a stânjeni, a stingheri, a conturba
diverged
diverged
a devia
diverted
diverted
a înveseli, a dezmierda, amuza, a distra, a depărta, a delecta, a distrage
divided
divided
a împărţi, a repartiza, a împărți, a diviza, a divide, a dezuni, a țărmuri, a separa, a despărți, a îmbucătăți, a bucăți, a despărţi, a secționa, a scinda, a sciziona, a compartimenta, a distribui, a partaja
divorced
divorced
a divorța, a se despărți, a divorţa, a despărţi
dodged
dodged
a evita, a feri
dominated
dominated
a stăpâni, a domina
donned
donned
don
donated
donated
a dona
doubled
doubled
a îndoi, a dubla, a se îndoi
doubted
doubted
a îndoi, a se îndoi
doused
doused
a muia
dozed
dozed
a picoti, a moțăi, a dormita, aţipi, a dormi
drafted
drafted
a redacta, a compune, a concepe
drained
drained
a sorbi, a usca, a epuiza, a seca, a scurge, a mulge, a drena
drawled
drawled
a tărăgăna
dreaded
dreaded
a se teme
dredged
dredged
a curăța, a draga
drenched
drenched
a uda, a impregna
dribbled
dribbled
a picura, a dribla
drifted
drifted
a târî, a deriva, a pluti
drilled
drilled
a semăna, a muștrului, a scormoni, a fora, a găuri
dripped
dripped
a țârâi, a picura, a șiroi, a pica, a ciurui, a curge
drooped
drooped
a usca, a lăbărța, a veșteji, a se ofili
dropped
dropped
a lăsa, a descrește, a coborî, a dezbate, a scăpa, a făta, arunca, a se dezlipi, a picura, a pleca, a lansa
drowned
drowned
a îneca, a se îneca
drummed
drummed
Tobă
dried
dried
a zvânta, a se zvânta, a pârli, a se ofili, a usca, a se zbici, a coace
dubbed
dubbed
a boteza, a dubla
ducked
ducked
a feri, a se cufunda, a scufunda, a se îndoi, a se feri
dumped
dumped
a da papucii
duplicated
duplicated
a dedubla
dusted
dusted
a șterge
dyed
dyed
a vopsi, a încondeia, a pigmenta, a cani, a colora, a boi
eased
eased
alina, a atenua, a diminua, a calma
echoed
echoed
a hăui
eclipsed
eclipsed
a înnegura, a eclipsa, a umbri
edged
edged
margine
educated
educated
a instrui, a lumina, a educa, a forma, a crește
ejected
ejected
a expulza, a elimina, a da afară, a evacua
elaborated
elaborated
a elabora
elbowed
elbowed
a buși
elected
elected
a vota, a alege
elevated
elevated
a ridica, a înnobila
eliminated
eliminated
a suprima, a înlătura, a elimina, a depărta
eluded
eluded
a eluda, a evita
embarked
embarked
a îmbarca
embarrassed
embarrassed
a jena, a stânjeni, a stingheri
emboldened
emboldened
a stimula, a încuraja, a îmboldi
embraced
embraced
accepta, adopta, a cuprinde, a îmbrăţişa, a îmbrățișa
embroidered
embroidered
a înzorzona, a broda, a țese
emerged
emerged
apărea, a ieși, a se arăta, a se ivi
emigrated
emigrated
a emigra
emitted
emitted
a degaja, a dezvolta
emphasized
emphasized
accentua, a vădi, a reliefa, a puncta, a releva, a evidenția
employed
employed
a folosi, angaja, a consuma, a ocupa, a practica, a cheltui
emptied
emptied
a epuiza, a seca, a goli, a vidanja, a descărca
emulated
emulated
a imita
enabled
enabled
a permite, a autoriza, a înlesni, a activa
enacted
enacted
a decreta
enclosed
enclosed
a însoți, anexa, a alătura, a încadra, a îngrădi, a închide, a înconjura, a împrejmui, a mărgini, a cuprinde, a conţine, a ocoli, a include
encompassed
encompassed
a cuprinde, a înconjura, a împrejmui, a cercui
encountered
encountered
a întâlni
encouraged
encouraged
a favoriza, a susține, a sprijini, a încuraja, a îmbărbăta, a instiga
encroached
encroached
a încălca proprietatea
ended
ended
a lichida, a termina, a găti, a mântui, a expira, a isprăvi, a sfârși, a se încheia, a se sfârși, a petrece, a sfârşi, a se sfârşi, a opri, a curma
endangered
endangered
a periclita, a primejdui, a leza, a expune
endorsed
endorsed
a susține, a viza, a sprijini, andosa
endowed
endowed
a dota, a înzestra
endured
endured
a îndura, a suporta, a suferi, a răbda, a tolera, a trăi, a pătimi, a perpetua, a stărui, a dăinui, a exista
enforced
enforced
a impune
engaged
engaged
a tocmi, a reține, angaja, a captiva, a zălogi, a se năimi, a logodi, a ocupa, a lua, a opri, a comanda, a băga
engendered
engendered
a genera
engraved
engraved
a tăia, a înscrie, a săpa, a grava, a cizela
engrossed
engrossed
a absorbi toată atenția
enhanced
enhanced
a mări, a îmbunătăţi, a dezvolta
enjoyed
enjoyed
a stăpâni, a se bucura, a se delecta, a savura, a gusta
enlarged
enlarged
adăuga, a mări, a lărgi, a destinde
enlightened
enlightened
a lumina, a lămuri, a prelucra, a dumiri, a edifica, a culturaliza
enlisted
enlisted
a recruta, a se înscrie
enriched
enriched
a înmulți, a îmbogăți, a fecunda
enrolled
enrolled
a înscrie, a înrola
ensnared
ensnared
ademeni, a seduce
ensured
ensured
asigura
entered
entered
a introduce, a trece, a înmatricula, a intra, a dresa, a băga
entertained
entertained
a amuza, a trata, a distra, a întreţine, a nutri, a delecta
enticed
enticed
a ispiti, a ademeni, a momi, atrage, a îmbia, amăgi, a tenta
entrusted
entrusted
a avea încredere, a încredinţa
enumerated
enumerated
a înșira, a număra, a enumera
envied
envied
a invidia, a jindui, a pizmui
equaled; equalled
equaled; equalled
a egala
equated
equated
a echivala
eradicated
eradicated
a suprima, a stinge, a extermina
erected
erected
a ridica, a clădi, a edifica, a zidi, a monta, a fonda, a construi
erred
erred
a greși, a greşi, a păcătui, a cădea
erupted
erupted
a erupe
escaped
escaped
a salva, a se smulge, a fugi, a scăpa, a evada, a se scăpa, a se refugia, a evita
eschewed
eschewed
a evita
established
established
a introduce, a fixa, a stabili, a reglementa, a constata, a lega, a înscăuna, a întrona, a institui, a instaura, a instala, a înființa, a edifica, a fonda, a înfiinţa, a întemeia, a consacra, a constitui, a deschide, a confirma, a demonstra, a decreta
estimated
estimated
a evalua, aprecia, a estima, a cântări, aproxima, a măsura, a calcula
etched
etched
a grava
evacuated
evacuated
a goli, a evacua, a defeca
evaded
evaded
a evita, a eluda, a evada
evaluated
evaluated
a evalua
evaporated
evaporated
a evapora
evicted
evicted
a evacua
evolved
evolved
a evolua, a dezvolta
exacted
exacted
a cere
exaggerated
exaggerated
a încărca, a șarja, a exagera, a îngroșa, a colora
exalted
exalted
a glorifica, a exalta, a slăvi, a preamări
examined
examined
a examina, a cerceta, a studia, a cântări, a întreba, a chestiona, a vizita, a socoti, a observa, a supune, a verifica, a explora, asculta, a controla, a considera, a inspecta, a ispiti
excavated
excavated
a săpa, a excava
exceeded
exceeded
a întrece, a depăşi, a depăși, a exceda, a covârși
excelled
excelled
a întrece, a depăși
exchanged
exchanged
a schimba
excised
excised
a tăia
excited
excited
a tulbura, a incita, a provoca, a stimula, a aţâţa, a emoţiona, a excita, agita, a stârni, a mișca, a îndemna, a zădărî, a surescita, a întărâta, a suscita, a exalta
exclaimed
exclaimed
a exclama
excluded
excluded
a ostraciza, a expulza, a exclude, a excepta
excreted
excreted
a elimina, a excreta
excused
excused
a ierta, a scuza
executed
executed
a îndeplini, a săvârși, a ucide, a executa, a împușca
exemplified
exemplified
a ilustra, a exemplifica
exercised
exercised
a exercita, a exersa, a antrena
exhaled
exhaled
a exala, a emana, a degaja
exhausted
exhausted
a trata, a vlăgui, a epuiza, a stoarce, a omorî, a sfârși, a scurge, a istovi, a secătui, a seca, a evacua, a consuma
exhibited
exhibited
arăta, a prezenta, a oferi, a demonstra, afişa, a expune, a etala
exiled
exiled
a izgoni, a surghiuni, a expulza, alunga, a exila, a proscrie
existed
existed
a exista, a trăi, a ființa, a subzista, a stărui, a fi
expanded
expanded
a mări, a lărgi, a întinde, a destinde, a dilata
expected
expected
a aştepta, a cere
expedited
expedited
a grăbi, a urgenta, a expedia
expelled
expelled
a scoate, a izgoni, a ostraciza, a expulza, a alunga, a exila, a elimina, a exmatricula, a excomunica, a exclude
expended
expended
a cheltui
experienced
experienced
a încerca, a trăi, a resimți, a îndura, a gusta, a experimenta, a simţi, a retrăi, a păți, a ispiti
experimented
experimented
a experimenta
expired
expired
a trece, a expira
explained
explained
a explica, a clarifica, a lumina, a expune, a lămuri, a desluși, a spune, a tâlcui, a tălmăci, a interpreta
exploded
exploded
a exploda, a detuna
explored
explored
a recunoaște, a cerceta, a studia, a sonda, a explora, a examina
exported
exported
a exporta
exposed
exposed
a expune, a dezveli, a demasca, a descoperi
expounded
expounded
a explica, a expune, a tâlcui, a tălmăci, a interpreta
extended
extended
adăuga, a mări, a lărgi, a întinde, a umfla, a prelungi, a destinde, a lungi, a lăți, a extinde, a se extinde
extinguished
extinguished
a stinge, a distruge, a nimici
extracted
extracted
a trage, a scoate, a săpa, a extrage
extradited
extradited
a extrada
fabricated
fabricated
a născoci, a inventa, a închipui, a produce, a fabrica, a scorni, a iscodi
faced
faced
a uita, a căptuși, a sfida, a înfrunta, a brava
facilitated
facilitated
a ușura, a înlesni, a facilita, a facilitate
faded
faded
a stinge, a ieși, a spăla, a trece, apune, a se ofili, a se veşteji, a păli, a se decolora, a se şterge
failed
failed
a cădea, a eşua, a greși, a pica, a claca
fainted
fainted
a leşina, a pama
faked
faked
fals
falsified
falsified
a falsifica, altera, a denatura, a măslui, a plăsmui, a dezamăgi, a plastografia, a escamota, a mistifica
faltered
faltered
a se clătina
fancied
fancied
a crede, a gândi, a închipui, a imagina, a însăila, a bănui
farmed
farmed
a cultiva
fastened
fastened
a fixa, a lega, a țintui, a asigura, a închide, a înțepeni, a prinde, a încheia, a strânge
fathomed
fathomed
a cerceta, a aprofunda, a explora, a înţelege, a pătrunde
fatigued
fatigued
a osteni, a obosi
feared
feared
a teme, a se teme
feigned
feigned
a preface, a imagina, a inventa, a simula, a înscena, a face
felled
felled
a tivi, a doborî, a culca

verbe regulate


Începeți cu studiul de verbe neregulate:
Selecţie aleatorie

verbe regulate & Verbe neregulate în engleză